top of page
z4999385820808_a13726fc108b82dad4aeefd65c4952a8.jpg

LAN CAN MÔ ĐUN

SOLUTION BENEFIT

  • Giải pháp lan can mô đun giúp tiết kiệm chi phí.

  • So với lan can hàn truyền thống, giải pháp lan can mô đun giúp giảm chi phí vận chuyển và chi phí lắp đặt tại công trình, và giảm các rủi ro trong quá trình chế tác ở công trình.

  • Thiết kế The design give a flexible tolerance, that help customer easy install when have some tolerance between drawing and real site condition

STAIRCASE 

WALK WAY

MEZANINE

bottom of page